Ένα επιπλέον έτος εγγύησης HP για επιλεγμένους εκτυπωτές
HP OfficeJet και OfficeJet Pro

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την καταχώριση του εκτυπωτή σας για αυτήν την προσφορά, στείλτε τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή, τα στοιχεία πελάτη και την απόδειξη αγοράς μέσω email στο bonuswarranty@gps1.hp.com


Αντίγραφο της απόδειξης αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο) σε μορφή tif, jpeg, png, gif, pdf ή bmp που περιλαμβάνει τον αριθμό ή την περιγραφή του προϊόντος μαζί με την ημερομηνία αγοράς του εκτυπωτή.

Σημειώστε ότι η ετικέτα αποστολής δεν αποτελεί έγκυρη απόδειξη αγοράς

 

 Αποστολή τιμολογίου